Blijf op de hoogte


Digitalisering: België loopt achter op zijn buren

Maar onze ondernemingen presteren goed

België verliest 4 plaatsen op de Europese ranglijst van kernprestaties van de digitale economie en samenleving. Dat blijkt uit de Digital Economy and Society Index (DESI). Ons land scoort wel goed op de integratie en het gebruik van digitale technologieën in bedrijven. Dat concludeert de 11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij van de FOD Economie.

België staat 16e op de DESI-index 2022 met een totaalscore van 50,3 tegenover een gemiddelde van 52,3 voor de 27 EU-lidstaten. In 2021 bekleedde ons land de 12e plaats.

 

Dat is een van de markantste bevindingen van de 11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij van de FOD Economie. De Barometer geeft een cijfermatig overzicht van de ontwikkeling van de digitale economie en samenleving in België en in de belangrijkste landen van de Europese Unie (EU). Hij belicht de aandachtspunten voor ons land, op basis van relevante indicatoren uit officiële statistische bronnen.

 

De Digital Economy and Society Index (DESI) werd ontwikkeld door de Europese Commissie. De samengestelde index meet en vergelijkt de prestaties van de lidstaten op belangrijke gebieden van de digitale economie en samenleving. Hij bevat 32 indicatoren en de structuur werd aangepast om de index af te stemmen op de belangrijkste assen en doelstellingen van het Digitale kompas

De DESI 2022 omvat 4 thematische hoofdlijnen (elk met een gewicht van 25 % in de index):

  • menselijk kapitaal;
  • connectiviteit,
  • integratie van digitale technologie;
  • digitale overheidsdiensten.

 

Terwijl België op of boven het Europese gemiddelde zit voor menselijk kapitaal, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten, geldt dat niet voor connectiviteit, waar België de laatste plaats inneemt.

Ondanks een internettoegang van meer dan 92 % van de huishoudens en een bijna volledige dekking van de bevolking door snelle breedband (99 %), presteert ons land ondermaats op de volgende gebieden:

  • 5G (25e van 27);
  • breedbandtarieven (27e van de 27);
  • uitrol van glasvezel (27e van de 27);
  • penetratie van vaste verbindingen van ten minste 1 Gbps (17e van de 27).

Goede scores voor de Belgische bedrijven

Het landschap is daarentegen veel gunstiger als het gaat om het gebruik en de integratie van digitale technologieën in Belgische bedrijven.

Bijna 9 van de 10 bedrijven (89 %) beschikken over een breedbandverbinding van ten minste 100 Gbps, waardoor ze online handel kunnen drijven.

In dat verband verkoopt 30 % van de Belgische kmo's online (vergeleken met een gemiddelde van 18 % op Europees niveau). E-commerce is goed voor 28,2 % van de omzet van ondernemingen (voornamelijk in het kader van b2bg-transacties,  transacties tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheden), tegenover een Europese gemiddelde van 19,8 %.

Tot slot zijn Belgische bedrijven bijzonder actief in de opleiding van hun werknemers in informatie- en communicatietechnologieën (2e van de 27), het gebruik van clouddiensten (9e van de 27), het gebruik van big data (4e van de 27), het gebruik van sociale media (4e van de 27), het aantal telewerkers (6e van de 27) en het gebruik van artificiële intelligentie (8e van de 27).

Het DESI-rapport is belangrijk om de evolutie van de digitalisering in ons land te meten. Het verlies van enkele plaatsen in die rangschikking toont aan dat België minder snel digitaliseert dan onze buurlanden. Volgende lopende acties moeten de zwakke punten die in het verslag van 2022 vastgesteld werden, aanpakken: de ontwikkeling van de digitale portefeuille op het gebied van de digitalisering van overheidsdiensten, de uitrol van 5G op het gebied van connectiviteit, de uitrol van glasvezel of het connected project op het gebied van digitale vaardigheden. Bovendien benadrukt het DESI-rapport dat het Belgische institutionele model de digitale strategie benadeelt. De oprichting van een permanente overlegruimte tussen de verschillende instellingen van ons land moet de digitale strategieën meer convergent en doeltreffend maken. Ik neem de DESI-ranglijst niet licht op. De digitalisering van ons land op basis van een gecoördineerde, ondersteunde en goedgekeurde digitale strategie moet bijdragen tot het bereiken van een werkgelegenheidsgraad van 80 % en moet ons in staat stellen ons stelsel van sociale bescherming op lange termijn in stand te houden.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering

Ontdek alle cijfers van de Barometer van de Informatiemaatschappij via:

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel