Blijf op de hoogte


De juiste reflexen op het Autosalon

De 100ste editie van het Autosalon start op 14 januari. Je zal het Autosalon misschien bezoeken om een nieuw voertuig aan te kopen... Volg onze tips voor een weloverwogen aankoop.

In 2021 werden in ons land 506.131 nieuwe personenwagens ingeschreven. Voor heel wat automobilisten is het Autosalon het uitgelezen moment om een auto te kopen. Commerciële aanbiedingen, zeer voordelige leningen... talrijke opties worden aan de kandidaat-koper voorgesteld. Hoe ga je hier best mee om?

Ad96cd6a 7eb7 4523 a6d0 b68e69c5dd16

1.   Breng je behoeften in kaart

Sportieve cabrio ... of monovolume? Stel jezelf de juiste vragen en definieer jouw bestuurdersprofiel om een verstandige keuze te maken.

Bedenk ook welke brandstof voor jou het meest geschikt is. Enkel kiezen tussen diesel en benzine is verleden tijd; er bestaan nu tal van andere mogelijkheden: elektrisch, hybride, lpg, cng en zelfs waterstof.

Hou bij het bepalen van je profiel ook rekening met het type en de frequentie van de afgelegde trajecten, de prijs van de verschillende brandstoffen, de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling, de onderhoudskosten, de doorverkoopwaarde, enz.

2.   Vergelijk aanbiedingen en onderhandel

Bepaal op basis van je profiel en persoonlijke smaak welke voertuigen aan je criteria voldoen. Vergelijk de voor- en nadelen van elke wagen. Vraag naar saloncondities en aarzel niet om de concurrentie te laten spelen en zo de best mogelijke voorwaarden in de wacht te slepen.

3.   Neem bedenktijd

Geef niet toe aan de eerste de beste verleiding. Neem de tijd om na te denken en bezoek verschillende autodealers buiten het Autosalon. Je zal aanbiedingen vinden die vergelijkbaar zijn met die op het salon en de verkoper zal meer tijd hebben om je nuttig advies te geven. Je krijgt er ook meestal een overnameaanbod voor je oude voertuig.

4.   Bepaal de financieringswijze

De twee meest voorkomende financieringswijzen voor de aankoop van een nieuw voertuig zijn consumentenkredieten en particuliere leasing (“private lease”).

Consumentenkrediet

Reclame voor consumentenkrediet is gereglementeerd. Sommige bepalingen leggen de adverteerders tal van verplichtingen op. Zo moet elke advertentie met een rentevoet of cijfers over de kosten van het consumentenkrediet de volgende basisinformatie duidelijk, beknopt en zichtbaar vermelden:

 • de vorm van het krediet (lening op afbetaling/ballonkrediet/verkoop op afbetaling);
 • de vaste en/of variabele rentevoet en alle kosten die in de totale kostprijs van het krediet zijn opgenomen;
 • het kredietbedrag;
 • het JKP (jaarlijkse kostenpercentage);
 • de duur van de kredietovereenkomst;
 • de contante prijs en de eventuele aanbetaling;
 • het bedrag van de maandelijkse aflossing en de laatste maandelijkse aflossing in geval van een ballonkrediet;
 • het door de consument totaal verschuldigd bedrag.

Enkel in geval van een promotiepercentage moet ook de geldigheidsperiode van de promotie vermeld staan.

Zorg er dus voor dat je over die verschillende elementen beschikt.

Met die informatie kun je de verschillende aanbiedingen van de autodealers met die van je bank of kredietgever vergelijken, die ook consumentenkredieten aanbieden voor de aankoop van een wagen. 

Schenk bijzondere aandacht aan ballonkredieten. De automobielsector biedt die vorm van krediet regelmatig aan, omdat hij het voordeel biedt van lage maandelijkse afbetalingen gedurende de looptijd van het contract. Anderzijds houdt die formule de betaling van een veel hogere laatste maandelijkse afbetaling in, en soms ook van een hoge aflossing. Houd er rekening mee dat die laatste "verhoogde" maandelijkse betaling moet worden aangegeven in ten minste dezelfde lettergrootte als de gebruikelijke maandelijkse afbetaling.

Om toe te zien op de naleving van die wettelijke bepalingen, voert de Economische Inspectie van de FOD Economie ter gelegenheid van het Autosalon systematische controles uit.

Particuliere leasing

Particuliere leasing neemt sinds 2017 een hoge vlucht. Het gaat daarbij niet om de aankoop van een voertuig, maar om een verhuring: het voertuig moet aan het einde van het contract worden teruggebracht. Bovendien is die formule geen vorm van consumentenkrediet en dus niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen.

Ook in dat geval moet de consument echter vooraf worden geïnformeerd en mag die niet het slachtoffer worden van bedrieglijke, oneerlijke of agressieve praktijken.

In het geval van particuliere leasing besteed je best bijzondere aandacht aan de volgende aspecten:

 • is er in het contract een maximaal aantal kilometers/jaar voorzien? Als je die overschrijdt, riskeer je een toeslag per kilometer te moeten betalen;
 • vergeet niet dat de auto in goede staat moet zijn als je hem inlevert, anders kunnen je kosten voor reparaties worden aangerekend;
 • pas op voor lage maandelijkse betalingen. Die kunnen wijzen op een beperking van de jaarkilometrage, op het feit dat andere bestuurders het voertuig niet mogen gebruiken, dat bepaalde kosten niet inbegrepen zijn, op een hogere eerste maandelijkse betaling, op een hoog eigen risico bij een ongeval ... ;
 • controleer of de kosten voor de opzegging van het contract niet te hoog zijn.

5. Verzeker je goed

Voordat een voertuig op de openbare weg kan rijden of worden geparkeerd, moet het verzekerd zijn. Slechts één verzekering is verplicht: de autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), die elk slachtoffer van een verkeersongeval vergoedt, met uitzondering van de verantwoordelijke bestuurder.

Naast de autoverzekering BA kunnen echter ook andere facultatieve verzekeringen nuttig zijn:

 • Bestuurdersverzekering: ze vergoedt de bestuurder van het voertuig die het slachtoffer is van een ongeval, ongeacht of die al dan niet aansprakelijk is;
 • (Volledige of gedeeltelijke) Omnium: die verzekering dekt eventuele materiële schade aan het voertuig als gevolg van een ongeval, ongeacht of de bestuurder al dan niet aansprakelijk is.
 • Juridische bijstand: indien een minnelijke schikking mislukt, dekt die verzekering eventuele bemiddelings-, advocaten-, expertise- en procedurekosten;
 • Bijstandsverzekering: heeft als doel de klok rond dienstverlening te waarborgen, hetzij voor uw voertuig (takelen, vervangingsvoertuig...) en/of voor personen (repatriëring, medische kosten...).

 

Dekking, voorwaarden (eigen risico, uitsluitingen...) en premies kunnen van verzekeraar tot verzekeraar sterk verschillen. Vergelijk dus, rekening houdend met je behoeften!

6.   Twijfels over je aankoop?

Weet dat een verkoop op het Autosalon niet wordt beschouwd als "buiten de onderneming". Je hebt dus geen herroepingsrecht als je op het salon een koopbelofte ondertekent. Je kan wel nagaan of de algemene verkoopsvoorwaarden niet in iets dergelijks voorzien.

Voor consumentenkrediet heb je een onvoorwaardelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Maar dat geldt alleen voor het kredietcontract en niet voor de aankoop van het voertuig. De aankoop zal niet worden geannuleerd.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel