Blijf op de hoogte


Hernieuwbare energie: België bereikt doelstelling in 2021

België haalde in 2021 zijn Europese doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie. Maar het aandeel van aardolieproducten blijft overheersen, ook al daalt het wel. Dat blijkt uit de jongste editie van de Energy Key Data van de FOD Economie.

Het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie in België bedroeg in 2021 12,44 %. Dat percentage lag onder de minimumeis van 13 %, die de EU-richtlijn voor de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen oplegt. Om het tekort aan te vullen werden, net als in 2020, hoeveelheden energie uit hernieuwbare bronnen aangekocht bij andere lidstaten. Die aankopen brengen het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie op 13,01 %.

België voldeed hiermee aan een van de belangrijkste Europese verplichtingen van de richtlijn hernieuwbare energie met een sterke maatschappelijke impact. Dit is een belangrijke Europese verplichting opgelegd in de hernieuwbare energierichtlijn met een hoge maatschappelijke impact. Het is een maatstaf voor de energietransitie en voor de verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ten voordele van duurzame energiebronnen.

Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de laatste editie van de Energy Key Data. Dat rapport geeft een overzicht van de recentst beschikbare gegevens over de energiemarkt in België en wordt door de FOD Economie gepubliceerd. Die data geven een overzicht van de hoeveelheden energie die geproduceerd, verhandeld en verbruikt worden en van hun evolutie in de tijd. Ze maken het ook mogelijk om het energie- en milieubeleid te evalueren, de impact van beleidsmaatregelen te kwantificeren, de evolutie van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix te volgen en een beter inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en de bevoorradingszekerheid van België.

Olieproducten worden nog steeds het meest verbruikt

Het eindverbruik van aardolieproducten werd in 2020 het zwaarst getroffen door de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus en de zachte winter. In 2021 herstelde zij zich en waren ze goed voor 45.9 % van het eindverbruik van energie in België.

 

De afhankelijkheid van de weersomstandigheden speelt hierbij een grote rol. In jaren met koudere winters, zoals 2013 en 2021, lag het eindverbruik van brandstoffen voor verwarming hoger. Dat effect is vooral zichtbaar in het aardgasverbruik, dat in 2021 een recordhoogte bereikte (27,4 %).

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel