Blijf op de hoogte


Meer dan 8 op 10 gericht gecontroleerde ondernemingen in de autosector niet in orde met wetgeving

42 % onder hen past de car-passregels niet correct toe

De FOD Economie controleerde vorig jaar 299 ondernemingen in de autosector. Die controles passen in het jaarlijkse toezicht op de verkoop van tweedehandsvoertuigen en de strijd tegen kilometerfraude. Voor de overgrote meerderheid van de gericht gecontroleerde ondernemingen bestond er al een vermoeden van overtredingen. 84 % onder hen bleek dan ook niet in orde met de regelgeving. Toch is er op enkele vlakken een verbetering merkbaar ten opzichte van de vorige jaren.

De FOD Economie controleerde in 2022 299 ondernemingen. Het ging over ondernemingen die tweedehandsvoertuigen verkopen aan particulieren en over ondernemingen die werken aan voertuigen uitvoeren, waarbij ze gegevens zoals de kilometerstand moeten doorgeven aan Car-Pass vzw. Het grootste deel van die ondernemingen werd gecontroleerd omdat er al een vermoeden van overtredingen bestond. Bij 251 onder hen, oftewel 83,9 %, werden één of meerdere inbreuken vastgesteld.

 

De meeste inbreuken (152 ondernemingen) gingen over een aantal verplichtingen bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen:

  • Meer dan een kwart van de verkopers overhandigde bij het contract van de verkoop geen car-pass (54 ondernemingen oftewel 28 %).
  • Meer dan de helft voorzag geen historiek van het voertuig (111 ondernemingen oftewel 57,5 %). Dat is nochtans verplicht van zodra een voertuig te koop wordt aangeboden.
  • Bij meer dan twee derde (134 ondernemingen oftewel 69,4 %) was de verkoopovereenkomst op een of meerdere punten niet in orde (een vijfde van de verkopers stelde zelfs helemaal geen verkoopovereenkomst op).

Daarnaast bleken 131 ondernemingen niet in orde met de wetgeving voor hun website en sociale media.

 

De top 3 wordt vervolledigd door inbreuken op het doorgeven van car-passgegevens aan de vzw Car-Pass, waarbij 126 ondernemingen één of meerdere overtredingen begingen:

  • Bijna een vijfde (58 ondernemingen oftewel 19,4 %) geeft helemaal geen gegevens door.
  • Bij de ondernemingen die wel gegevens doorgaven, gebeurde dat in 14,7 % van de ondernemingen niet voor elk voertuig waaraan ze werken uitvoerden.
  • 57 ondernemingen communiceerden de gegevens niet tijdig (dat moet ten laatste 5 dagen nadat het voertuig de garage verlaat).
  • Bij 44 ondernemingen (14,7 %) werd vastgesteld dat het chassisnummer, de datum van de kilometerstand of de kilometerstand niet op de factuur verschenen.

Tenslotte waren er 57 ondernemingen in overtreding met bepalingen over de prijsaanduiding, 55 ondernemingen pleegden inbreuken op de wetgeving van de Kruispuntbank van Ondernemingen en slechts 6 % van de gecontroleerde ondernemingen voldeed niet aan de wetgeving over witwassen (dat gaat dan over de beperking op cashbetalingen).

Sinds 2021 gaat er ook bijzondere aandacht naar de duidelijke vermelding van de wettelijke garantie. Er wordt nog te vaak verwarring gecreëerd tussen de wettelijke en commerciële garantie, of over de duur of het bestaan van de wettelijke garantie.

 

Al die inbreuken samen leidden tot 379 waarschuwingen en 113 processen-verbaal (sommige ondernemingen kregen meerdere waarschuwingen en/of processen-verbaal).

Toch is er verbetering merkbaar

Ondanks het hoge aantal inbreuken (83,9 %) is er een daling waarneembaar ten opzichte van voorgaande jaren. Zo daalde het aantal inbreuken in verband met car-pass van 58,1 % in 2019 naar 46,7 % in 2021 en 42,1 % in 2022.

Daarnaast daalde ook het aantal inbreuken op het niet doorgeven van gegevens aan de vzw Car-Pass van 26,7 % in 2021 naar 19,4 % in 2022 en verbeterde de kwaliteit van die gegevens (het inbreukpercentage daalde van 22,2 % in 2021 naar 14,7 % in 2022).

Daarnaast worden de prijzen correcter weergegeven, zoals de stevige daling van het aantal inbreuken aantoont: van 33,2 % in 2021 naar 19 % in 2022.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dus duidelijk het nut van dit jaarlijkse toezicht, dat zowel repressief als sensibiliserend van aard is.

Het Car-Pass systeem is een grote meerwaarde voor de consument bij de aankoopbeslissing van een tweedehandswagen. Binnenkort zal het document ook informatie bevatten over type brandstof, de uitgevoerde werken, … zodat de consument een beter beeld heeft van de waarde van een voertuig. Uit de resultaten blijkt dat 42% van de gecontroleerde ondernemingen de Car-Pass regels niet correct toepast. Het is dus noodzakelijk dat we niet alleen de consument sensibiliseren maar ook de sector. Het blijft daarbij belangrijk dat we handhaven waar het misgaat.

Alexia Bertrand , Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

Wat als je geen car-pass ontving of als er foutieve gegevens in staan?

De car-pass moet worden afgeleverd bij elke verkoop in België van een tweedehandsvoertuig dat in ons land is ingeschreven en dat door een vakman of particulier aan een particulier wordt verkocht.

Kocht je een auto en kreeg je geen car-pass, dan kan je de verkoper daarop aanspreken. Je hebt ook het recht om het contract te laten ontbinden en je geld terug te vragen. Meld dat ook zeker op het Meldpunt van de FOD Economie.

 

Staan er foutieve gegevens op je car-pass, dan onderneem je best volgende stappen:

  • Neem contact op met Car-Pass vzw om de gegevens te verbeteren.
  • Meld de foutieve gegevens via het Meldpunt van de FOD Economie.
  • Doe aangifte bij de lokale politie in je buurt.

 

Heb je nog vragen over car-pass, neem dan zeker een kijkje in de FAQ over car-pass op onze website.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel