Blijf op de hoogte


Kmo’s... zet je zaak online!

De FOD Economie lanceert een online toolkit om kmo's en zelfstandigen te begeleiden bij het online zetten van hun activiteiten. Er wordt ook een gerichte sensibiliserings- en informatiecampagne gevoerd naar deze ondernemingen toe.

Bijna zeven op tien Belgische internetgebruikers koopt online in het buitenland.

Daardoor lopen Belgische bedrijven heel wat inkomsten mis. Bovendien investeren Belgen eerder in buitenlandse online webshops dan in de Belgische economie, ook al boomt e-commerce. De snelle technologische ontwikkelingen en het gemak waarmee consumenten nu een product of dienst kunnen kopen vanuit hun luie zetel, doen vermoeden dat die trend alleen maar zal aanhouden.

Online winkelen scheert hoge toppen maar tegelijk groeit de digitale kloof. Uit studies blijkt dat detailhandelaars of ondernemers niet zo snel online gaan als consumenten. Nochtans is e-commerce ook voor hen voordelig.

Zo ontving 20 % van de zko’s (zeer kleine ondernemingen) en 22 % van de kmo’s in 2022 bestellingen via internet, tegenover 40 % van de grote ondernemingen.

Het is dus absoluut noodzakelijk dat de Belgische ondernemingen, waarvan de activiteiten zich daartoe lenen, en voornamelijk kmo's, zko’s en zelfstandigen, hun verkoop- en dienstenactiviteiten digitaliseren.

Daarom heeft de FOD Economie een online toolkit ontwikkeld die hen helpt om met kennis van zaken aan de slag te gaan en lanceert de FOD Economie een sensibiliserings- en informatiecampagne naar die ondernemingen toe. 

Een praktische toolkit om online aan de slag te gaan

Aan de hand van acht kernthema's doorloopt de toolkit verschillende aspecten rond het opstarten of ontwikkelen van e-commerce en biedt ze een antwoord op de belangrijkste vragen zodat een onderneming aan de slag kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten, beheren en ontwikkelen van online activiteiten, e-marketing, betalingen en logistiek.

De toolkit benoemt ook de obstakels die bedrijven kunnen ondervinden. Ze reikt mogelijke oplossingen aan en biedt zelfs een methodologische aanpak aan om de valkuilen en mislukkingen zoveel mogelijk te vermijden.

Met concrete informatie en advies wil de toolkit de ontwikkeling van een e-commerce project een eerste antwoord geven op vragen van ondernemers. Er bestaat een grote diversiteit tussen ondernemingen, hun activiteiten, hun kenmerken, hun klantenbestand, hun doelstellingen, ... Naast de algemene informatie waar alle ondernemingen hun voordeel mee kunnen doen, houdt de toolkit ook rekening met hun diversiteit door een filter aan te bieden: dankzij enkele kernvragen krijgt de onderneming enkel de informatie die voor haar interessant is.

De digitale kloof treft in het bijzonder de kleine zelfstandigen of handelaren die, zonder hulp of advies, overweldigd kunnen worden. Daarom is het essentieel dat zij begeleid worden. Zij hebben onze steun nodig voor een digitale transformatie die noodzakelijk is om zich, met behoud van hun bestaande fysieke activiteiten, efficiënt te positioneren op de e-commerce markt. In dat opzicht is het door de FOD Economie ontwikkelde instrument toegankelijk en zeer educatief. Het zou het mogelijk moeten maken om de digitale ongelijkheid, die tussen grote en kleine ondernemingen nog steeds bestaat, te verminderen.

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie

Digitalisering is een must voor de toekomst van onze bedrijven in het algemeen en voor onze kmo's in het bijzonder. Het is een essentiële transitie om zich in een groeiende competitieve markt te kunnen blijven ontwikkelen en zich aan het huidige en toekomstige economische klimaat te kunnen aanpassen. Ik ben dan ook blij dat de toolkit ondernemers kan ondersteunen in hun digitaliseringsproces.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s

Deze tool geeft lokale bedrijven een duw in de rug. Als je lokaal online kan kopen, is dat vaak milieuvriendelijker. Elke dag worden in ons land 1 miljoen pakjes verstuurd, vier keer meer dan 10 jaar geleden. Het overgrote deel daarvan bestellen we online. Toch kopen we veel minder online bij onze kmo’s dan bij grote bedrijven. We weten tegelijkertijd dat vorig jaar maar een kwart van de kleine bedrijven (10-49 werknemers) via het internet hun producten verkochten, in vergelijking met meer dan de helft van de grote bedrijven (meer dan 250 werknemers). Er bestaat dus een digitale kloof tussen grote bedrijven en onze kmo’s. We moeten die wegwerken waardoor de kmo’s hun plaats vinden in de boom van de e-commerce.

Petra De Sutter, minister van Telecommunicatie en Post 

Digitalisering en e-commerce bieden onbetwistbare voordelen voor onze kmo’s. Het is een kosteneffectieve manier om hun bereik te vergroten en hun verkoop te verhogen, terwijl klanten een gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde winkelervaring wordt geboden. Volgens het laatste DESI-rapport is de digitale maturiteit van onze Belgische bedrijven al ver gevorderd. België staat op de 6e plaats op het vlak van integratie van digitale technologie in onze ondernemingen. Veel van onze kmo's verkopen hun producten al online. Ik wil kleine en middelgrote ondernemingen die nog niet de nodige stappen hebben gezet om de sprong naar digitale transformatie en e-commerce te maken, blijven stimuleren en helpen. De nieuwe website van de FOD Economie zetjezaakonline.be is een educatief instrument dat bedrijven helpt bij hun e-commerce- avontuur.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel