Blijf op de hoogte


Uitgebreid sociaal tarief eindigt op 30 juni

Maar niet de verhoogde tegemoetkoming …

Het sociaal tarief voor energie gold van 1 februari 2021 tijdelijk ook voor zo’n half miljoen mensen die een verhoogde tegemoetkoming (RVT) krijgen. Daar hebben personen met een laag inkomen recht op. Die uitbreiding eindigt op 30 juni 2023. Maar er heerst onduidelijkheid. Kom hieronder alles te weten in 6 vragen en antwoorden.

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor energie is een goedkoper tarief dan de commerciële energietarieven. Dat tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen. Het sociaal tarief is altijd hetzelfde bij alle energieleveranciers. Zij zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, lees je op onze website.

Sinds 1 februari 2021 en tot 30 juni 2023 werd het sociaal tarief uitgebreid tot residentiële klanten (klanten met een niet-professioneel energiecontract voor de woning waar ze gedomicilieerd zijn) van energieleveranciers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (RVT).

Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

Als gezin kan je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming op basis van een laag gezinsinkomen. Raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. zijn dan goedkoper. In bepaalde gevallen wordt de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend, in andere gevallen moet je die aanvragen bij je mutualiteit (of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering HZIV).

Wat verandert er eind juni?

Heb je in 2023 recht op de verhoogde tegemoetkoming en had je een energiecontract? Dan geniet je al van het uitgebreide sociaal tarief. Dat was een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel die de regering nam om personen of gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van de energiefactuur. Zij hebben in principe geen recht op het sociaal tarief. Nu de energieprijzen opnieuw gedaald zijn, werd beslist om het uitgebreide sociaal tarief voor deze groep stop te zetten op 30 juni 2023. Behoor je (ook) tot een andere categorie van rechthebbenden waardoor je recht hebt op sociaal tarief, dan verandert er niets voor jou.

Verlies je dan ook je verhoogde tegemoetkoming?

Neen, het stopzetten van het uitgebreide sociaal tarief heeft geen enkele invloed op de verhoogde tegemoetkoming die je werd toegekend. Je blijft dus genieten van de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming en betaalt dus nog steeds minder voor je gezondheidszorgen.

Wat gebeurt er als je sociaal tarief stopt?

Op 1 juli 2023 zet je huidige energieleverancier jou over op een commercieel contract aan het goedkoopste tarief dat zij op dat ogenblik aanbieden. De energieleverancier moet de klant daarover informeren. Hij stuurt je daarvoor een brief of andere communicatie met een voorstel. Reageer je niet, dan volgt de overzetting automatisch. Ben je het niet eens, dan kan je kiezen voor een ander type contract of overstappen naar een andere energieleverancier.

 

Opgelet: het kan zijn dat je energieleverancier je huidige voorschot niet meteen aanpast. Kijk dit zeker na en verhoog het als dat nodig is. Zo vermijd je een hoge eindafrekening. 

Is dat nieuwe tarief automatisch het beste tarief voor jouw persoonlijke situatie?

Neen, je krijgt het goedkoopste tarief van de energieleverancier waar je bent aangesloten. Dat is niet noodzakelijk het tarief dat het beste past bij je persoonlijke situatie en verbruik. Je bent als klant steeds vrij om zelf een tarief te kiezen of om van energieleverancier te veranderen.

Hou er rekening mee dat de overstapperiode vaak 1 maand bedraagt. Onderneem dus zeker actie en vergelijk nu al want dat loont zeker de moeite op lange termijn.

 

Wil je meer weten over het sociaal tarief, hoe het wordt toegekend of wil je jouw persoonlijke situatie controleren? Dan kan je terecht op onze website.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel