Blijf op de hoogte


Meer overtredingen vastgesteld in 2022

In 2022 startte de Economische Inspectie van de FOD Economie 18.625 controledossiers. Die gaven aanleiding tot 7.608 waarschuwingen en 2.256 processen-verbaal. Dat blijkt uit het Activiteitenverslag van de Economische Inspectie.

Het Activiteitenverslag 2022 van de Economische Inspectie van de FOD Economie geeft een overzicht van alle activiteiten die de Economische Inspectie in 2022 uitvoerde. Je vindt er in terug wat ze doet, welke meldingen ze ontving, welke preventieve acties ze ondernam en welke controles ze uitvoerde.

Uit het Activiteitenverslag komt naar voor dat er in 2022 18.625 dossiers werden opgestart. Dat is een daling van het aantal dossiers ten opzichte van vorig jaar toen 26.180 dossier werden opgemaakt (in de eerste helft van vorig jaar werden nog de coronamaatregelen gecontroleerd wat resulteerde in een record aantal controles). Toch werden er in 2022 meer waarschuwingen gegeven (7.608 ten opzichte van 7.017 in 2021) en processen-verbaal uitgeschreven (2.256 ten opzichte van 1.781 in 2021) omdat er meer gericht werd gecontroleerd.

Basiswetgeving controleren blijft pertinent

Erop toezien dat de meest essentiële economische voorschriften worden nageleefd, dat is de kerntaak van de Economische Inspectie bij uitstek. In vrijwel elk dossier worden een aantal basiscontroles uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de prijsaanduiding van goederen en diensten, de correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de wettelijke verplichtingen waaraan ondernemingen online (op hun website of webshop) moeten voldoen. Bijna 13.000 controles werden er gevoerd in 2022 waarvan in 41 % van de gevallen een overtreding werd vastgesteld. Die leidden tot 5.287 waarschuwingen en 995 pv’s.

61 % gecontroleerde websites of sociale mediapagina’s in overtreding

Het vertrouwen van de consument in de onlinehandel is essentieel om het volledige potentieel ervan te benutten. Een kleine minderheid aan malafide internethandelaars volstaat om dat vertrouwen aan het wankelen te brengen. De Economische Inspectie stelt dan ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat de economische spelregels ook voor internethandel gerespecteerd worden

5.564 websites en sociale mediapagina’s werden gecontroleerd. Maar liefst 1.131 controles gingen over e-commercewebsites. Bij 61 % of 3.400 controles werden inbreuken vastgesteld.

Fraudemeldingen daalden met 20 %

Iedereen kan het slachtoffer zijn van fraude. Oplichters viseren daarbij immers grote groepen mensen via massacommunicatie (massafraude). Er werden 26.905 meldingen over fraude ingediend wat een daling is van 20 % sinds 2020. Wellicht is die daling het gevolg van een normalisering van het aangiftegedrag na de coronacrisis, meer dan dat het om een reële daling van het aantal fraudepogingen gaat. Zo blijft het aantal ontvangen meldingen immers hoger dan voor de coronapandemie. In de strijd tegen die massafraude werden 346 onderzoeken uitgevoerd waarbij 496 Belgische bankrekeningnummers werden afgesloten.

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel