Blijf op de hoogte


Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Vanaf nu krijgen alle nieuwe bedrijven een ondernemingsnummer dat begint met 1 wanneer ze zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De reeks ondernemingsnummers die met 0 beginnen is immers opgebruikt.

Sinds de oprichting ervan op 1 juli 2003 geeft de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bedrijven een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer.

Dat nummer is voor een onderneming wat een rijksregisternummer is voor een burger: een uniek identificatienummer voor het leven.

Het bestaat uit 10 cijfers en maakt het bedrijven mogelijk om gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties en andere bedrijven.

1xxx.xxx.xxx

De reeks nummers die met 0 beginnen is nu uitgeput. Het eerste ondernemingsnummer dat 1 als eerste cijfer heeft, werd dan ook op 19 september 2023 toegekend.

Vanaf nu krijgen alle nieuwe entiteiten een 10-cijferig ondernemingsnummer dat begint met 1 wanneer ze zich registreren bij de KBO. Bestaande bedrijven behouden echter hun ondernemingsnummer dat met 0 begint.

Hoewel die wijziging weinig gevolgen heeft voor consumenten, is het belangrijk dat bedrijven en zakelijke dienstverleners (accountants bijvoorbeeld) hun applicaties, databases en andere IT-middelen aanpassen zodat ze compatibel zijn met het nieuwe nummeringssysteem.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel