Blijf op de hoogte


Energietransitiefonds - Lancering van de achtste projectoproep

Op 9 november 2023 lanceert de FOD Economie de 8e projectoproep in het kader van het Energietransitiefonds, met het oog op subsidieverlening in 2024.

Het Energietransitiefonds (ETF) stimuleert onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energie. Het doel is om de energietransitie te ondersteunen naar meer hernieuwbare energie zoals offshorewind, meer flexibiliteit en een hogere bevoorradingszekerheid. 

Het Energietransitiefonds is opgebouwd rond 3 thematische assen:

  • as 1: hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen;
  • as 2: nucleaire energietoepassingen;
  • as 3: bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

 

Sinds 2017 zijn meer dan 100 projecten gesubsidieerd via de jaarlijkse projectoproepen.

Voor de projectoproep van 9 november 2023 werd beslist om voorrang te geven aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds.

De energietransitie heeft niet alleen een duidelijke visie nodig, maar ook talent en innovatie. Het Energietransitiefonds is een daarvoor een belangrijke hefboom en helpt het land op weg naar een 100% hernieuwbaar energiesysteem. Ik verwacht dat deze 8e projectoproep net zoals vorige jaren goed ontvangen zal worden door onze bedrijven, start-ups en universiteiten. Waterstof, opslagoplossingen, flexibiliteit, e-brandstoffen, groene stroom uit de Noordzee, enz.: we werken nu aan het energiesysteem van de toekomst.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie

De kandidaten moeten de indiening van hun projectvoorstel ten laatste op 14 december 2023 aanmelden bij het Energietransitiefonds.

De uiterste datum voor het indienen van hun definitieve projectvoorstel is 23 januari 2024.

Alle informatie en nuttige documenten vindt u op:

 

 

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel