Blijf op de hoogte


Verplichte afronding blaast 4 kaarsjes uit

Op 1 december is het precies 4 jaar geleden dat ondernemingen verplicht werden om alle bedragen die consumenten contant betalen, af te ronden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. Die maatregel werd ingevoerd om het dagelijks leven van de Belgen te vergemakkelijken en om kosten te besparen voor de overheid.

Sinds 1 december 2019 vragen kassabedienden je om 45,00 € te betalen als je winkeltotaal 44,99 € bedraagt en je beslist om dat bedrag cash te betalen. Een maatregel genomen om het gebruik van munten van 1 en 2 cent te beperken. Munten die zich alleen maar ophopen in plaats van te circuleren op de markt en die voortdurend moesten worden bijgemaakt ... met een kost die hoger is dan hun nominale waarde.

Hoe werkt de afronding?

Afronden is verplicht en alleen van toepassing op het totaalbedrag dat je cash betaalt, op voorwaarde dat:  

  • de betaling wordt gedaan in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming,
  • en het te betalen bedrag hoger is dan 5 cent.

Verkoop op afstand (bijvoorbeeld via internet), contracten tussen particulieren en contracten tussen professionals vallen niet onder de verplichting.

In de praktijk moet het totale bedrag dat je cash betaalt, worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. Dat betekent dat een bedrag van 10,34 euro wordt afgerond naar 10,35 euro of dat 20,22 euro 20,20 euro wordt.

Munten van 1 en 2 cent blijven een wettelijk betaalmiddel dat ondernemingen niet kunnen weigeren, tenzij het om meer dan 50 stuks gaat.

Niet alleen voor cashbetalingen

Weinig mensen weten dit, maar de afronding mag ook toegepast worden op elektronische betaalmethoden, op voorwaarde dat de wettelijke vermelding "Het totaalbedrag wordt altijd afgerond" expliciet wordt weergegeven. Daarmee wordt het technische aspect vereenvoudigd en worden bepaalde moeilijkheden voor de handelaar, zoals het gebruik van twee kassa’s, voorkomen.

Betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of een waardebon mogen nooit worden afgerond, ook niet als de ondernemer besliste om altijd af te ronden.

Een maatregel met effect

Wilde je in een winkel betalen met munten van 1 of 2 cent, maar werd dat geweigerd? Werd het bedrag naar boven afgerond toen je je aankoop met de kaart betaalde hoewel dat niet duidelijk was aangegeven? Meld het via ons Meldpunt. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert de melding en kan beslissen om een onderzoek in te stellen en zo een einde te maken aan die frauduleuze praktijken.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel