Blijf op de hoogte


Belgen enthousiast over e-commerce

Driekwart van de Belgen shopte online in 2022, wat ruim boven het Europese gemiddelde ligt. De zeer hoge mate van internetconnectiviteit bij huishoudens is ongetwijfeld een factor die hiertoe bijdraagt. Hoewel de Belgen de voorkeur proberen te geven aan nationale verkopers, zijn ze evenwel sterk geneigd te kopen bij verkopers die in andere EU-landen gevestigd zijn. Dat is een van de bevindingen van de 1e editie van het Belgian Digital Economy Overview, die de FOD Economie en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel op 7 december voorstelde.

Maar liefst 74,83 % van de Belgen deed online aankopen in 2022! Hiermee zat België ruim boven het Europese gemiddelde (68,02 %). Het leeuwendeel (41,81 %) ging naar kleding. 

In 2022 gaven meer dan 8 op de 10 (81,76 %) Belgische online shoppers aan dat hun voorkeur uitging naar websites met in België gevestigde verkopers. Toch zeiden bijna 4 op de 10 individuen (39,43 %) in 2022 dat ze in de afgelopen drie maanden bij verkopers in andere landen van de Europese Unie hadden gekocht, wat 22 procentpunt boven het Europese gemiddelde lag.

Op bedrijfsniveau vertegenwoordigde e-commerce een veel groter aandeel van de kmo-omzet in België dan het Europese gemiddelde (16,7 % tegenover 11,3 %), hoewel dat voornamelijk toe schrijven was aan de verkoop tussen bedrijven onderling en aan overheden.

Dat is een van de bevindingen van de 1e editie van het Belgian Digital Economy Overview van de FOD Economie, die de FOD Economie en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel op 7 december presenteerde.

Het Belgian Digital Economy Overview is opgebouwd rond de vier grote thematische doelstellingen van het programma voor Europa’s Digitale Decennium (business, infrastructuur, vaardigheden, e-government) en met de toevoeging van een hoofdstuk over (cyber-)veiligheid. Het biedt een duidelijk en geïllustreerd overzicht van het digitale landschap en de belangrijkste uitdagingen voor België op basis van de recentste beschikbare officiële statistieken.

Uitstekende connectiviteit en zeer hoge digitale intensiteit

Verschillende factoren verklaren de sterke prestaties van België voor e-commerce.

Allereerst valt de brede de toegang van gezinnen tot het internet op. In 2022 hadden meer dan 9 van de 10 Belgische huishoudens (94,44 %) thuis een internetverbinding, een stijging van 2,14 procentpunt ten opzichte van 2021. Bovendien maakte 93,04 % van de Belgen regelmatig gebruik van het internet (tegenover 88,59 % op Europees niveau), terwijl slechts 3,7 % van de personen tussen 16 en 74 jaar het internet nog nooit gebruikte. Dat is een daling met 0,8 procentpunt ten opzichte van 2021. Die ontwikkelingen wijzen op een afnemende digitale kloof in België.

België doet het ook erg goed in de digitalisering van ondernemingen. Volgens de Europese Commissie had in 2022 maar liefst 77 % van de Belgische bedrijven al een basisniveau van digitale intensiteit bereikt, tegenover een Europees gemiddelde van 69 %. Ons land presteert ook beter dan het Europese gemiddelde voor cloud, artificiële intelligentie en big data.

België presteert ook uitstekend op het gebied van dekking van hogesnelheidsinternet, met snelheden van minstens 30 Mbps (3e in Europa). Het blijft evenwel achterophinken bij de inzet en toepassing van geavanceerde technologieën zoals 5G en vooral glasvezel.

(Cyber-) veiligheid, een uitdaging

Naast de inzet van die technologieën moet (cyber)beveiliging een van de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de ontwikkeling van een online business.

Volgens Eurostat werd meer dan één op vijf Belgische bedrijven (21,7 %) van alle groottes in 2022 geconfronteerd met een IT-beveiligingsincident dat resulteerde in de onbeschikbaarheid van IT-diensten. Het percentage ligt lager voor incidenten die leiden tot de vernietiging of beschadiging van data (5 %) of de verspreiding van vertrouwelijke gegevens (3,56 %).

Hiermee is nog maar eens het belang aangetoond van de nodige beschermende maatregelen voor bedrijven, en vooral voor kmo's, om hun online activiteiten in alle veiligheid te ontwikkelen.

In dat opzicht is het alvast bemoedigend vast te stellen dat het percentage Belgische kmo's dat verzekerd is tegen IT-beveiligingsincidenten duidelijk boven het EU-gemiddelde ligt (32,3 % tegenover 24,4 %).

Het verheugt mij om aan de hand van de recente resultaten van het Belgian Digital Economy Overview te zien dat België zijn snelle digitaliseringstraject voortzet, zowel op het niveau van de huishoudens als van de bedrijven. Deze cijfers getuigen van ons engagement voor een inclusieve, ambitieuze en convergerende digitale samenleving. Ons land onderscheidt zich in het bijzonder door de vooruitgang die het heeft geboekt in de digitalisering van onze economie. Dit weerspiegelt de aanhoudende inspanningen van de afgelopen jaren om de toepassing van digitale technologieën op alle niveaus aan te moedigen. Hoewel we blij zijn met de aanzienlijke vooruitgang, blijven er uitdagingen, met name op het gebied van digitale vaardigheden en 5G-connectiviteit. Wat de digitale kloof betreft, is het echter bemoedigend om te zien dat de kloof beetje bij beetje kleiner wordt, onder andere dankzij de invoering van het Connectoo-programma. Connectoo leidt digitale helpers op die dicht bij de bevolking staan, binnen de overheidsdiensten zelf. Dit betekent dat mensen met een digitale kloof een helpende hand kunnen krijgen en kunnen leren hoe ze dit hulpmiddel moeten gebruiken. De cijfers zijn veelzeggend en tonen aan dat het aantal mensen en plaatsen met het Connectoo-label toeneemt. Dit project werd door de Europese Commissie aangehaald als voorbeeld van goede praktijken in het Digital Decade Country Report 2023 van België. Ik ben ook blij dat ons land in hetzelfde verslag wordt aangemoedigd in zijn inspanningen om een Europese blockchaininfrastructuur te ontwikkelen. Het Europeum-project (voorheen EDIC) dat ik leid, zal België ook in staat stellen om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van blockchain en Europese soevereiniteit. Er zijn veel uitdagingen en er is nog werk aan de winkel. We moeten nu consolideren wat we hebben bereikt en samen werken aan een België dat volledig digitaal is voor iedereen en welvarend voor onze economie. Dit is mijn visie van een SmartNation-strategie waarin onze samenleving inclusiever, ambitieuzer en meer convergent is.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel