Blijf op de hoogte


De FOD Economie heeft de jaarrekeningen van de distributienetbeheerders van energie geanalyseerd

De FOD Economie onderzocht, na een eerdere analyse in 2019, opnieuw de financiële prestaties van de distributienetbeheerders van energie in België. Uit die analyse blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 464 miljoen euro winst wordt gemaakt. Gemiddeld 86,5 % daarvan wordt jaarlijks via dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

België telt 16 distributienetbeheerders:

  • 10 in het Vlaams gewest,
  • 5 in het Waals gewest
  • 1 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Dat zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (de vroegere intercommunales) die onder meer instaan voor de lokale distributie van elektriciteit en aardgas naar de consument (de eindgebruiker). Elke gebruiker van aardgas en of elektriciteit betaalt voor die distributie een bijdrage: het distributienettarief. Dat tarief valt samen met het transportnettarief onder de noemer van de nettarieven. De nettarieven die de distributienetbeheerders aan de consument in rekening brengen, zijn een weerspiegeling van een toegelaten inkomen dat berekend wordt op basis van een methodiek (de tariefmethodologie).

 

De FOD Economie onderzocht, na een eerdere analyse in 2019, opnieuw de financiële prestaties van die distributienetbeheerders. Zij opereren immers als lokale natuurlijke monopolisten in een sterk gereguleerde markt die zeer kapitaalintensief is en die onder sturing en toezicht staat van gewestelijke toezichthouders (VREG, CWaPE en Brugel).

Jaarlijks gemiddeld 464 miljoen euro winst

Uit de financiële analyse van de jaarrekeningen van de distributienetbeheerders blijkt dat zij samen tussen 2014 en 2022 jaarlijks gemiddeld 464 miljoen euro aan winst (na belastingen) realiseerden. Ongeveer 54,0 % van die winst kwam uit elektriciteit, 36,5 % uit gas en 9,5 % uit andere activiteiten.

De ondernemingsmarge, oftewel de verhouding van de winst ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten, is de winst van de distributienetbeheerders uitgedrukt in percentage. Die bedroeg tussen 2014 en 2022 jaarlijks gemiddeld 9,4 %.

De hoogste ondernemingsmarge werd waargenomen in 2020 met 11,2 %. Nadien werd een dalende trend ingezet om te landen op 8,5 % in 2022.

Van die winst werd, tussen 2014 en 2022, gemiddeld 86,5 % (ofwel jaarlijks gemiddeld 397 miljoen euro) uitgekeerd aan de aandeelhouders (de steden en gemeenten) in de vorm van dividenden. Die uitkeringsgraad bereikte een piek in 2018 (113,9 %), nam nadien af en stabiliseerde in 2022 (79,2 %).

Gemiddeld vertegenwoordigen de dividenduitkeringen 8,1 % van de bedrijfsopbrengsten tussen 2014 en 2022. Concreet: op iedere 100 euro aan bedrijfsopbrengsten werd gemiddeld 9,4 euro winst gemaakt. Van die 9,4 euro werd gemiddeld 8,1 euro uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel