Blijf op de hoogte


Belgisch voorzitterschap EU: een mededingingsbeleid dat onze burgers beschermt, onze economie versterkt en onze gemeenschappelijke toekomst voorbereidt

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie brachten de FOD Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit (ABC-BMA) de politieke beleidsmakers belast met mededinging op nationaal en Europees niveau, de mededingingsautoriteiten, maar ook ondernemingen, praktijkmensen en juristen in Brussel samen op 26 april.

De Competition Day wordt georganiseerd door de lidstaten die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarnemen. Het is een belangrijk evenement waar de hele mededingingsgemeenschap reikhalzend naar uitkijkt, omdat het de gelegenheid biedt om van gedachten te wisselen en een open discussie aan te gaan over actuele problemen en thema's in verband met het mededingingsbeleid en de uitvoering ervan.

Het thema, gekozen door het Belgische voorzitterschap, luidt als volgt: "Een mededingingsbeleid dat onze burgers beschermt, onze economie versterkt en onze gemeenschappelijke toekomst voorbereidt". Dat thema vindt bijzonder veel weerklank in een tijd waarin "we geconfronteerd worden met spanningen die te maken hebben met rivaliteit tussen grootmachten, socio-economische omwentelingen, klimaatverandering, structurele tekortkomingen van de markt, de concentratie van economische macht in de handen van enkele spelers en prijsdistorsies, die allemaal een directe impact hebben op onze markten”, aldus Séverine Waterbley, voorzitter van het Beheerscomité Economie van de FOD. "In die context zijn het mededingingsbeleid en de toepassing van de mededingingsregels twee essentiële fundamenten van een moderne en gezonde economie. Ze dragen bij tot het functioneren van markten, de interactie tussen bedrijven en de mogelijkheid voor consumenten om te profiteren van keuze en eerlijke prijzen. Het garanderen van eerlijke concurrentie de essentie van de interne markt bracht Enrico Letta ons in zijn verslag over de toekomst van de interne markt in herinnering."

Axel Desmedt, voorzitter van de Belgische mededingingsautoriteit, is het daarmee eens: "Concurrentie vormt de kern van de Europese integratie. Sterker nog, veel Europese wetgevende kaders vinden hun oorsprong in de ontwikkeling van jurisprudentie op het gebied van mededinging. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de meeste netwerkindustrieën of, meer recent, voor de wet op de digitale markten, waarvan de bepalingen rechtstreeks zijn geïnspireerd door de ervaringen die zijn opgedaan in de mededingingszaken die de mededingingsautoriteiten de afgelopen jaren hebben behandeld. En dit is geen geïsoleerd geval. Veel andere wetteksten die de werking van de interne markt regelen, zijn gebaseerd op het idee van een vrije markt waar iedereen moet kunnen concurreren. In een tijd waarin sommigen het concurrentiemodel in twijfel trekken en het afzetten tegen concurrentievermogen of een soeverein industriebeleid, is het essentieel om niet te vergeten dat concurrentie ons industriebeleid in Europa is en onze sleutel tot succes. Concurrentie stimuleert kwaliteit, innovatie en investeringen.”

Geleid door deze kwesties en prioriteiten waren de discussies gestructureerd rond 4 hoofdvragen:

  1. Welk mededingingsbeleid in een onzekere geo-economische periode?
  2. Welk nationaal mededingingsbeleid voor de digitale economie in de post-Digital Markets Act context?
  3. Welk mededingingsbeleid om de EU-economie te beschermen? Het heden en de toekomst van de verordening over buitenlandse subsidies.
  4. Welk mededingingsbeleid voor de agrovoedingsindustrie in een context van inflatie?

 

"De discussies op deze concurrentiedag zullen het Letta-verslag aanvullen en helpen bepalen hoe de toekomst van de interne markt eruit moet zien. Het bevorderen van eerlijke concurrentie is essentieel voor ons concurrentievermogen en om de Europese consumenten beter te beschermen," verzekert de Belgische minister van Economie Pierre-Yves Dermagne.

Wat je ook doet, geef de concurrentie nooit op. Want wat voor initiatief je ook neemt, zonder concurrentie zal het zwakker zijn”, concludeert de Eurocommissaris voor Mededinging  Margrethe Vestager.

Volg de livestream van de European Competition Day:

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel