Blijf op de hoogte


De verkoop van vuurwerk beveiligen en harmoniseren in de EU: een gemeenschappelijk beleid

Voor een betere bescherming van de Europese burgers, een versterkte samenwerking van de lidstaten en een voorbereiding op een gemeenschappelijke toekomst

Op 16 mei 2024, tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, organiseerde de FOD Economie samen met de Benelux Unie een bijeenkomst in Rochefort. Hier kwamen belangrijke beleidsmakers bij elkaar om te praten over het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen. De deelnemers (de secretaris-generaal van de Benelux Unie, de Europese Commissie, regeringsvertegenwoordigers, bedrijven en experts) bespraken er de vuurwerkregelgeving. Tijdens die bijeenkomst ondertekende de Belgische federale minister van Economie een verklaring die eerder werd ondertekend door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid en de Luxemburgse minister van Economie. Hiermee benadrukken ze de noodzaak van een veiliger beleid voor de verkoop en het gebruik van vuurwerk.

In 2007 nam Europa enkele concrete stappen om het vrije verkeer van vuurwerk binnen de Europese Unie te garanderen. Daarbij waarborgt ze een hoog niveau van bescherming voor gezondheid, veiligheid en milieu. De tot dan toe zeer uiteenlopende wetgeving van de lidstaten werd op die manier geharmoniseerd. In 2023 werden de bestaande regels herzien om beter te voldoen aan het nieuwe wetgevende kader dat gericht is op verbeterd markttoezicht en hogere kwaliteit van conformiteitsbeoordelingen. Vuurwerk is sindsdien veiliger, consumenten en werknemers zijn beter beschermd en vuurwerk met een hoog risico is slechts nog toegankelijk voor vergunde personen.

Toch blijken de veiligheidsmaatregelen niet voldoende effectief om onze burgers te beschermen. Vuurwerk belandt regelmatig in de handen van onbevoegden en personen met slechte bedoelingen die het misbruiken tegen politie, hulpdiensten en gebouwen.

Een verklaring zorgt voor een veiliger beleid

Het doel van deze conferentie met als thema “Vuurwerk en openbare veiligheid in Europa Pyro-pass: een innovatieve Benelux-tool” was om:

  • deze bezorgdheden over vuurwerk te bespreken,
  • het Benelux-initiatief voor de invoering van de “pyro-pass” voor te stellen,
  • uit te leggen hoe de tool in België wordt geïmplementeerd.

 

De ministers van de Benelux-landen die verantwoordelijk zijn voor het op de markt aanbieden van vuurwerk, ondertekenden een verklaring. Die onderstreept de noodzaak van een veiliger beleid in de Europese regelgeving voor het in de handel brengen en het gebruik van vuurwerk. Die verklaring roept ook op tot een technische harmonisatie van deze artikelen op Europees niveau om zo het welzijn en de veiligheid van de Europese burgers te garanderen. 

Wat is de pyro-pass?

De pyro-pass is een vergunning voor de aankoop van professioneel vuurwerk met een hoog risico in de Benelux-landen. Het is een drietalig document dat uniform, herkenbaar en gemakkelijk te controleren is via het pyro-pass register. De pyro-pass bestrijdt de illegale handel, voorkomt fysieke en materiële schade en stimuleert de goede werking van de interne markt. In een interne markt kan die maatregel zijn doel echter alleen volledig bereiken als alle lidstaten meedoen.   

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel