Blijf op de hoogte


Resultaten van de publieksbevraging over de federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

De resultaten van de publieksbevraging over het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP), die dit voorjaar plaatsvond, zijn gepubliceerd. De bevraging gaf burgers een maand lang de kans om hun mening te geven over het huidige en toekomstige energie- en klimaatbeleid.

Deze publieksbevraging, een initiatief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, gaat over de federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Zo beantwoordt de federale overheid aan de Europese vereiste om het grote publiek te betrekken bij de actualisering van haar deel van het NEKP. De federale regering heeft recent akte genomen van dit federale plan.

Elke Belg ouder dan 16 jaar kon deelnemen aan de online bevraging op de websites van FOD Volksgezondheid en FOD Economie, en op klimaat.be. In totaal hebben 1.560 respondenten hun mening gegeven. De antwoorden waren verdeeld in 52% Nederlandstaligen, 46% Franstaligen en 1,6% Duitstaligen. De bevraging was niet representatief voor de Belgische bevolking in haar geheel. Toch biedt ze interessante inzichten om als deel van een breder consultatieproces mee te nemen in de verdere reflecties over het huidige en toekomstige energie- en klimaatbeleid.

De meeste vragen in de publieksbevraging hadden betrekking op de federale bijdrage aan het NEKP. Aanvullend werd gevraagd naar de mening van de respondenten over het NEKP als geheel, en naar de voor hen belangrijkste sectoren uit het nationale plan.

De bijdragen die tijdens deze bevraging werden verzameld, zouden gebruikt moeten worden voor de update van het NEKP, die tegen eind juni 2024 bij de Europese Commissie zou moeten worden ingediend.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en minister van Energie akte genomen van de laatste versie van het Federaal Energie- en Klimaatplan, als federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat van toepassing is tot 2030.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel