Blijf op de hoogte


 

Betalen op festivals, ja, maar niet tegen elke prijs!

Polsbandjes, QR-codes, muntjes … organisatoren kiezen steeds vaker voor hun eigen betaalmiddelen. Maar niet alles is toegestaan. Hier zijn vijf aandachtspunten waar je deze zomer op moet letten.

Het festivalseizoen nadert met rasse schreden. Organisatoren kiezen steeds vaker voor eigen betaalmiddelen en stappen af van cash betalingen en betalingen met bankcontact. Om zowel bezoekers als organisatoren wegwijs te maken, zijn hier een aantal aandachtspunten waar je deze zomer op moet letten, want niet alles mag.

1.     Duidelijke informatie over betaalmogelijkheden

De organisator is verplicht om je voor en tijdens het evenement duidelijk te informeren over de verschillende betaalmogelijkheden. Daarnaast moet duidelijk aangegeven worden welke diensten of producten je alleen met de eigen betaalmiddelen van de organisator kan kopen. Die betaalmiddelen moet je zowel cash als elektronisch kunnen aankopen.

2.     Informatie over het gebruik van betaalmiddelen

Voordat je tickets koopt, moet de organisatie je de nodige informatie geven over de eigen betaalmiddelen en hoe je ze moet gebruiken. Heb je een smartphone en een internetverbinding nodig? Zijn er kosten aan verbonden? Zo ja, welke en hoeveel? Is er een minimumbedrag? Zijn er bijvoorbeeld alleen drankkaarten van 10 euro of kun je enkel per schijf van 20 euro laden op je polsbandjes?

3.     Inzicht in saldo en betaalde bedragen

Je moet steeds het saldo en de al betaalde bedragen kunnen raadplegen als het gaat over een betaalmiddel dat je vooraf moet opladen. Een festival is niet verplicht om een openstaand saldo terug te betalen – zolang je dat vooraf weet en het niet onmogelijk gemaakt wordt om het saldo op te maken. Als er wel een terugbetaling is voorzien, mag een vergoeding ingehouden worden voor administratieve kosten, zolang die niet overdreven hoog is en je dat vooraf weet. Dat is ook zo voor andere voorwaarden die aan de terugbetaling verbonden zijn (binnen een bepaalde periode, via een formulier …).

4.     Duidelijkheid over fictieve munteenheden

Sommige festivals creëren fictieve munteenheden, waardoor je geen goed zicht meer hebt op het geld dat je uitgeeft. Daarom is het verplicht om de prijs in euro weer te geven. Het is altijd het beste om de prijs in euro altijd naast het bedrag in fictieve valuta aan te geven, maar een omrekentabel (1 munt = 2,5 euro; 2 munten = 5 euro, etc.) kan volstaan als het duidelijk genoeg is voor jou als consument.

5.     Transparantie over herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers met een statiegeld- of waarborgsysteem worden steeds populairder. Je moet dan voor en tijdens het evenement duidelijke informatie krijgen over de werking van het systeem en de eventuele voorwaarden die eraan verbonden zijn: voor welke bekers wordt er een waarborg gevraagd en hoeveel bedraagt dat? Hoe betaal je die waarborg? Hoe krijg je het achteraf terug?
Aangezien het concept inhoudt dat je je waarborg terugkrijgt in ruil voor de beker, mag de prijs van de waarborg niet in de prijzen inbegrepen zijn maar moet ze elders duidelijk worden aangegeven. Dat is ook zo als het festival een eigen munteenheid heeft (en het statiegeld bijvoorbeeld 1 munt is). Je moet als bezoeker altijd op voorhand weten hoeveel je daadwerkelijk moet betalen.

Zie je inbreuken of werkwijzen die niet overeenkomen met deze principes? Meld het via ConsumerConnect. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert dan de melding en beslist eventueel om een onderzoek in te stellen en een einde te maken aan de praktijken.

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel