Blijf op de hoogte


 

Energieverbruik op laagste peil sinds 1995

In 2023 daalde de finale energieconsumptie opnieuw lichtjes, wat een trend bevestigt die we al in 2022 zagen. Het aandeel van olieproducten en gas blijft dominant, terwijl dat van hernieuwbare energie verder groeit.

In 2023 bedroeg de finale energieconsumptie in België 36,4 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent), een daling met 1,2 % ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit de zomereditie 2024 van het door de FOD Economie gepubliceerde Belgian Energy Data Overview.

 

De finale energieconsumptie verwijst naar de totale hoeveelheid energie die eindgebruikers zoals huishoudens, industrie en landbouw verbruiken.

 

Dat omvat de energie die verbruikt wordt voor niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het verbruik van aardolieproducten voor de productie van kunststoffen), maar niet de energie die de energiesector zelf verbruikt en de energie die geleverd wordt voor internationaal zee- en luchttransport.

Laagste niveau sinds bijna 30 jaar

We zitten op het laagste peil van de finale energieconsumptie sinds 1995. Die situatie is deels te wijten aan de gevolgen van de energieprijzencrisis na de inval van Rusland in Oekraïne. De crisis leidde tot een verandering in de consumptiepatronen, voornamelijk voor aardgas, elektriciteit en aardolieproducten, bij bedrijven en huishoudens.

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindenergieverbruik bleef stijgen, tot 14,1 % in 2023. De netto-invoer van elektriciteit is voor het eerst sinds 2019 weer positief.

Primeur: transport op zelfde niveau als industrie

In 2023 was het eindverbruik in de transportsector voor het eerst gelijk aan dat van de industrie, als gevolg van een stijging in de transportsector (+ 4,0 % tussen 2021 en 2023) en een daling in de industriesector (- 15,5 % tussen 2021 en 2023).

In 2023 maakte de industrie voornamelijk gebruik van aardgas (37,4 %), elektriciteit (32,8 %) en aardolieproducten (13,1 %). Zoals verwacht, werd het verbruik in de transportsector gedomineerd door aardolieproducten (87,4 %). Biobrandstoffen (bio-ethanol en biodiesel), elektriciteit (voornamelijk gebruikt voor spoorvervoer) en een zeer kleine hoeveelheid aardgas vormden de rest.

 

In het verleden bleef de verdeling van de finale energieconsumptie over de verschillende sectoren vrij constant. 2020 week af van die trend door de zeer zware impact van de coronamaatregelen op de transportsector. 2022 en 2023 weken eveneens af van die trend na de inval van Rusland in Oekraïne.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel