Blijf op de hoogte


Springen zonder zorgen

FOD Economie stopt onveilige springkastelenevenementen

Afgelopen maanden controleerde de FOD Economie 15 springkastelenevenementen. Bij zeven daarvan werden veiligheidsproblemen vastgesteld, één was administratief niet in orde. Vijf werden uiteindelijk stilgelegd na de controle.

De zomer komt er aan, het moment om met je kind(eren) naar één van de vele evenementen te gaan waar ze naar hartenlust kunnen springen op een springkasteel. Of je schreef ze misschien wel in op een indoor springkastelenkamp. Let dan zeker op, want ze zijn niet allemaal veilig opgesteld.

Helft van de gecontroleerde evenementen niet veilig

De FOD Economie vindt het belangrijk dat kinderen zorgeloos kunnen springen op springkastelen. Daarom controleerde zij in 2024 al 15 evenementen met springkastelen. Acht onder hen bleken niet in orde en ontvingen een waarschuwing. De organisatoren van twee evenementen zorgden meteen voor de nodige aanpassingen zodat zij konden openblijven. Vijf onder hen konden dit niet en werden dan ook onmiddellijk stilgelegd. Een ander evenement kreeg een waarschuwing omwille van een administratieve overtreding. Daarnaast legde 1 organisator zijn evenement op eigen initiatief stil voordat de controle kon plaatsvinden. Zo werd vermeden dat overtredingen konden worden vastgesteld.

Springen zonder zorgen, dat is wat we willen bereiken. Gezien het hoge aantal evenementen dat niet in orde was met de veiligheidsregels, zal de FOD Economie hierop blijven controleren. We willen tegelijkertijd zowel de ouders als de organisatoren sensibiliseren om te vermijden dat er slachtoffers vallen maar als we gevaarlijke situaties vaststellen die echt niet door de beugel kunnen, dan zullen we niet aarzelen om de activiteiten onmiddellijk stop te zetten.

Lien Meurisse – Woordvoerster FOD Economie

De uitbater of organisator is verantwoordelijk

Het is steeds de organisator van het evenement die verantwoordelijk is voor het aanbieden van een veilige dienst. Denk bijvoorbeeld aan speelnamiddagen, buurtfeestjes of springkastelenkampjes in de lokale sporthal. Een bordje met ‘gebruik op eigen risico’ kan dus niet.  

De vijf belangrijkste maatregelen

Springkastelen moeten steeds veilig opgesteld worden. Daarvoor moet de organisator of uitbater verschillende maatregelen nemen. We geven jullie de vijf belangrijkste:

  1. Op de plaatsen waar je kind uit het springkasteel kan vallen, moet een schokdempende ondergrond voorzien zijn. Dat wil zeggen dat je valmatten moet voorzien als het springkasteel binnen staat of op een verharde ondergrond (bij gras is dat niet nodig). Valmatten moeten geplaatst worden voor de open zijde of zelfs helemaal rond het springkasteel als er geen dak is.
  2. Om te vermijden dat je kind op een obstakel zou vallen moet er voldoende valruimte zijn rond het springkasteel.
  3. Staat het springkasteel buiten? Dan moet het stevig verankerd zijn aan de ondergrond zodat het niet kan verschuiven of omvallen door hevig springen of de wind.
  4. De blazer moet steeds goed afgeschermd zijn van het publiek zodat je kind er niet aan kan.
  5. Er moet steeds toezicht zijn op de springkastelen. Onbewaakte springkastelen zijn niet toegestaan.

Ernstige incident of ongeval?

Ga naargelang de ernst van de verwonding zo snel mogelijk naar de huisarts of spoeddienst.

 

Organisatoren en uitbaters zijn verplicht om ernstige incidenten en ongevallen te melden bij Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie.

 

Zag je een onveilige situatie of gebeurde er een ernstig incident dan kan je de organisator daar gerust over aanspreken. Zij kunnen dan ingrijpen en de springomgeving veiliger maken.

 

Wil de organisator dit niet, dan kan je ook als burger een klacht indienen bij de FOD Economie. Die wordt door onze inspecteurs bekeken en de nodige maatregelen kunnen dan genomen worden.

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel