Blijf op de hoogte


De innovatiepremie: een beloning voor creatieve werknemers

Verlenging van deze maatregel tot 31 december 2018

De innovatiepremie werd in 2006 ingevoerd om creatieve werknemers te belonen met een bonus. Alle werknemers kunnen met hun innovatieve voorstellen immers bijdragen aan het concurrentievermogen van hun onderneming. Aangezien competitiviteit en innovatie centraal staan in de prioriteiten van de regering, heeft zij besloten deze maatregel te verlengen tot 31 december 2018.

Wat is de innovatiepremie?

De innovatiepremie is een 100% nettopremie die een werkgever betaalt aan zijn creatieve werknemers als beloning voor een vernieuwend idee dat binnen het bedrijf wordt geïmplementeerd en dat een echte toegevoegde waarde voor zijn activiteiten betekent. Deze meerwaarde kan bijvoorbeeld betrekking hebben op techniek, economie, productiviteit, milieu, organisatie of welzijn op het werk voor zowel producten als diensten en processen.

Voor wie is de premie bedoeld?

Elke onderneming die onder de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités valt, kan innovatiepremies toekennen, en elke werknemer die gebonden is door een arbeidsovereenkomst met een van deze ondernemingen kan daarvan profiteren, ongeacht het type arbeidscontract (voor onbepaalde duur, voor bepaalde duur, voor duidelijk omschreven werk, voor een studentenjob, enz.).

Hoe vraag ik de premie aan?

Eerst moet de werkgever zijn werknemers informeren over de innovatiepremie en op dat moment kan hij een oproep tot innovatieve ideeën doen.

Vervolgens moet hij via een standaardformulier de relevante informatie aan de FOD Economie meedelen, die op zijn beurt de geldigheid van de aanvraag onderzoekt op innovatieaspecten.

Tot slot moet de werkgever de RSZ op eigen initiatief in kennis stellen van de bedragen en namen van de begunstigden van deze premie zodat ze volledig vrijgesteld kan worden

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel