Blijf op de hoogte

Gepubliceerd 11 juli, 2024


Brandstoffen in tankstations zijn van topkwaliteit

De benzine en diesel die verkrijgbaar zijn in de Belgische tankstations voldoen grotendeels aan de Europese en Belgische kwaliteitsnormen. Vorig jaar voldeed bijna 95 % van de geteste stalen aan de normen.

In 2023 werden in totaal 9.359 brandstofmonsters van Belgische tankstations gecontroleerd. Slechts 516 monsters, of 5,51 %, voldeden niet aan de Europese en Belgische kwaliteitsnormen. De vastgestelde inbreuken gingen vooral over het vlampunt, de dampspanning en het MON-octaangehalte.

Deze cijfers zijn goed nieuws. We zien een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen 6,37 % van de monsters niet conform de normen was en dat cijfer blijft jaar na jaar zeer beperkt. De FOD Economie informeerde de operatoren waarvan de brandstoffen niet voldeden aan de kwaliteitsnormen en maande hen aan dat in orde te brengen. Uit de opvolgende inspecties bleek dat de meesten onder hen dat ook deden. Belgen kunnen dus met een gerust hart tanken.

Lien Meurisse – Woordvoerster van de FOD Economie

Privépompen en depots ook gecontroleerd

Naast de publieke stations controleerde Fapetro ook een aantal stalen van privépompen van particulieren of bedrijven (1.491 monsters) en van depots (728 monsters). Bij privépompen bleek 7,51 % niet te voldoen aan de normen, bij de primaire depots (de eerste opslagfaciliteiten na de raffinaderij) was dat 3,61 % en bij de secundaire depots 2,11 %. Er werden vooral problemen vastgesteld bij het vlampunt en de euromarker. Dat is een chemische stof die wordt toegevoegd aan een aantal brandstoffen zoals rode diesel om ze te markeren. Zo kan de overheid gemakkelijk controleren of de brandstof correct wordt gebruikt en of de juiste accijnzen zijn betaald.

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel