Blijf op de hoogte


Pharmaxx stopt klantenwerving

En stuurt niet langer ongevraagde pakjes

Pharmaxx, een onderneming die abonnementen voor vitaminesupplementen verkoopt via internet en telefoon, stopt zijn klantenwerving en stuurt niet langer ongevraagde pakjes. Het bedrijf belooft daarnaast ook om een deel van haar klanten te compenseren. Dat is het resultaat van een samenwerking van de Economische Inspectie van de FOD Economie en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Pharmaxx, een Nederlandse onderneming met een postbusadres in België, verkoopt in België en Nederland abonnementen voor vitaminesupplementen. Via internet en telefoon vroeg ze om een gezondheidsenquête in te vullen. Als dank daarvoor ontvingen de respondenten een eerste pakje met vitaminesupplementen, waarvoor ze enkel 5 euro administratiekosten betaalden. Nadien ontvingen de consumenten ongevraagd en automatisch elk kwartaal een nieuw pakketje vitaminesupplementen waarvoor ze 60 euro moesten betalen als ze niet tijdig hadden opgezegd. De onderneming informeerde consumenten bij het kennismakingspakket onvoldoende dat ze daarmee een abonnement met betalende vervolgzendingen afsloten. Betaalde de consument niet, dan kregen ze te maken met incassobureaus.

Pharmaxx onderneemt actie

Het Nederlandse bedrijf Pharmaxx maakte vooral Belgische slachtoffers: de FOD Economie ontving daarover sinds 2021 160 meldingen. Daarom vroeg de Economische Inspectie van de FOD Economie aan diens Nederlandse tegenhanger Autoriteit Consument & Markt om op te treden. Verschillende overtredingen werden vastgesteld. Naar aanleiding van die vaststellingen gaf Pharmaxx aan te stoppen met de werving van nieuwe klanten in België en Nederland. Daarnaast belooft het bedrijf om de consumenten die in 2022 formeel een klacht indienden terug te betalen. Ook de incassoprocedures tegen klanten die in 2022 weigerden om de proefzendingen te betalen worden opgeschort.

FOD Economie werkt regelmatig samen met andere landen

Het bestaande Europese netwerk van consumentenautoriteiten (Consumer Protection Cooperation – CPC), waar België lid van is, ziet erop toe dat consumentenrechten over de Europese grenzen gehandhaafd worden. Via het CPC-netwerk kunnen landen elkaar informatieverzoeken, handhavingsverzoeken of alerts sturen, zoals in dit geval gebeurde. Daarnaast worden talrijke gezamenlijke acties opgezet zoals de Google-actie die de Economische Inspectie recent samen met de ACM coördineerde of de Shopify-actie die onder leiding van de Economische Inspectie leidde tot een betere consumentenbescherming.

Afgedwongen aankopen

Advertenties en websites voor zogenaamde “gratis” producten of diensten zijn vaak misleidend. Alleen in de kleine lettertjes wordt belangrijke informatie vermeld over vervolgzendingen en de kosten. Ook is het onduidelijk hoe je dure vervolgzendingen of een betaald abonnement kunt voorkomen.

Het gaat om afgedwongen aankopen en dat is bij wet verboden. Je bent als consument pas gebonden aan een abonnement als je daar bewust op hebt ingetekend. Levert een onderneming toch ongevraagd goederen of diensten, dan mag je die als consument houden en gebruiken zonder ervoor te betalen. Je kan dus niet worden verplicht om te betalen of de goederen terug te sturen. Reageer je na ontvangst van de ongevraagde goederen of diensten niet, dan wil dat zeggen dat je niet instemt met de aankoop. Toch proberen dergelijke ondernemingen onwetende consumenten onder druk te zetten om toch te betalen.

Ben je het slachtoffer van afgedwongen aankopen of probeert een bedrijf jou te laten betalen voor ongewenste leveringen, dan kan je dat melden op het meldpunt van de FOD Economie. De Economische Inspectie van de FOD Economie bekijkt je melding en kan beslissen een onderzoek in te stellen om een einde te maken aan de frauduleuze praktijken.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel