Blijf op de hoogte


Belgisch voorzitterschap EU: Synergieën creëren voor de Europese offshore windindustrie

De directeuren-generaal Energie van de EU-lidstaten en geselecteerde derde landen, verschillende ministers van Energie, de Europese commissaris voor Energie en belanghebbenden uit de sector kwamen op woensdag 15 en donderdag 16 mei in Brugge bijeen voor het High-Level Offshore Event onder het Belgische voorzitterschap.

Het High-Level Offshore Event bracht vertegenwoordigers van de overheid en de industrie samen om de huidige struikelblokken in de Europese offshore windindustrie aan te pakken en oplossingen te vinden die werken voor alle belanghebbenden. Een jaar na de Noordzeetop in Oostende was dit evenement voor de deelnemers ook een kans om de balans op te maken en de verdere ontwikkeling van offshoreprojecten in de Europese Unie te bespreken. De EU heeft ambitieuze doelen gesteld voor de rol die offshore kan spelen in de groene energietransitie. Nu is het tijd om die ambities waar te maken en te zorgen voor de juiste instrumenten voor financiering en risicobeperking en kaders te ontwikkelen met extra voordelen en niet-prijsgerelateerde criteria, en dat met behoud van onze Europese concurrentiekracht. 

Op woensdag werden in aanwezigheid van 50 vertegenwoordigers van belanghebbenden kick-offpanels en rondetafelgesprekken gehouden over de onderwerpen innovatieve financiering van offshoreprojecten, extra voordelen en niet-prijsgerelateerde criteria, concurrentievermogen en toeleveringsketens. Aan het einde van de dag werden de conclusies van die rondetafelgesprekken gepresenteerd door rapporteurs van de directeuren-generaal en vertegenwoordigers van de industrie. Verder werd een gezamenlijke verklaring van België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk over elektriciteitsinterconnectie ondertekend.

Op de tweede dag discussieerden de directeuren-generaal over een regionale aanpak van

netwerkontwikkeling en de toewijzing van kosten en baten van grensoverschrijdende projecten. In de namiddag werden ze uitgenodigd voor een technisch bezoek aan een van de Belgische offshore windmolenparken.

Dit evenement was een belangrijke stap om de agenda van de volgende Europese Commissie te inspireren met inzichten van alle lidstaten en hun kijk op offshore windenergie.

Volgende stappen

De volgende formele Europese Raad Energie vindt plaats op donderdag 30 mei in Brussel. Daar zullen de conclusies van de Raad over de elektriciteitsnetten ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel