Blijf op de hoogte


Solden: gedaan met neppromoties!

Elke aangekondigde prijskorting moet nu worden toegepast op de laagste prijs die in de voorafgaande 30 dagen werd aangerekend.

30 % korting, 40 % korting, 80 % korting ... op 1 juli begint de koopjesjacht met de officiële start van de zomersolden 2022.

Consumenten kunnen tijdens de solden opnieuw profiteren van aanzienlijke prijsverlagingen want het is de enige periode van het jaar waarin verkopen met verlies is toegestaan.

De afgelopen jaren hoorden we vaker en vaker, en dan vooral op social media, over neppromoties waarbij de prijzen kunstmatig opgedreven werden in de dagen net voor de prijsverlaging.

Daarom controleerde de Economische Inspectie van de FOD Economie tijdens de afgelopen wintersolden 171 handelaars. Bij 35 (20 %) van hen werden 45 inbreuken vastgesteld, wat leidde tot 23 waarschuwingen en 12 processen-verbaal.

Let op met de referentieprijs

Een recente wijziging in onze regelgeving zet die wanpraktijken stop.

Handelaars moeten nu bij het aankondigen van een korting op de prijs, ook de referentieprijs vermelden. Dat is de laagste prijs die het product kreeg in de 30 dagen vóór de toepassing van de korting.

Dat is goed nieuws voor de consument met de soldenperiode in het vooruitzicht. Handelaars mogen prijzen dus niet meer eind juni (of eind december) kunstmatig verhogen om dan vanaf 1 juli (of 3 januari) een enorme verlaging van de prijs aan te kondigen.

Maar pas op, een onderneming met verschillende verkooppunten of verschillende verkooptechnieken, gebruikt als referentieprijs de laagste prijs die ze heeft toegepast in het verkooppunt of volgens de verkooptechniek waarvoor de advertentie is gemaakt. Met andere woorden, de referentieprijs kan verschillen van het ene verkooppunt tot het andere of van de prijs die in de webshop door dezelfde verkoper wordt aangerekend.

De verplichting om een referentieprijs toe te passen geldt alleen als de onderneming een specifieke, meetbare korting aankondigt (bv. 10 % korting).

Ze is daarentegen niet van toepassing op:

  • algemene mededelingen waarin geen specifieke meetbare prijsvermindering wordt aangekondigd (bv.: "beste prijs/laagste prijs", "promo");
  • gezamenlijke aanbiedingen (bv.: 1+1 gratis, 2 voor de prijs van 1);
  • voorwaardelijke aanbiedingen (bv.: 2e voor de halve prijs);
  • bederfelijke goederen.

Kondigt een handelaar een prijsverlaging of een promotie aan, dan moet dat in ieder geval nauwkeurig, oprecht en niet misleidend gebeuren.

Consumenten die misleidende praktijken vaststellen of er het slachtoffer van zijn, kunnen dat melden via het meldpunt van de FOD Economie. Op basis van die meldingen kan de Economische Inspectie van de FOD Economie beslissen om een onderzoek in te stellen en op die manier een einde maken aan die praktijken.

 

 

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel