Blijf op de hoogte


Kmo’s kunnen makkelijker dan ooit werken voor de overheid

De overheid als klant binnenhalen kan interessant zijn voor veel kmo’s. Toch vinden veel ondernemingen de weg niet naar een overheidsopdracht. De FOD Economie start daarom vandaag een communicatiecampagne om kmo’s vertrouwd te maken met de nieuwe versie van e-Procurement. Op dat digitale platform vinden bedrijven overheidsopdrachten van alle Belgische overheden. Bovendien kreeg heel wat wetgeving rond overheidsopdrachten de afgelopen jaren een kmo-vriendelijke update.

Kmo’s en overheidsopdrachten vormen geen vanzelfsprekend huwelijk. De professionele en interprofessionele organisaties waarschuwen de overheden al meerdere jaren over de moeilijkheden die kmo’s ondervinden bij de toegang tot overheidsopdrachten. Die problemen bevinden zich zowel op federaal als gewestelijk niveau maar ook op lokaal en gemeenschapsniveau.

Enkele obstakels komen vaak voor:

  • aanzienlijke administratieve lasten
  • een gebrek aan transparantie
  • te lange betaaltermijnen
  • het gebrek aan informatie of kennis (kmo’s en overheden)
  • de complexiteit van de procedures

 

Daarom nam de federale overheid enkele initiatieven om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te verbeteren.

Wat is nieuw?

Op het nieuwe e-Procurementplatform van de FOD BOSA vinden ondernemers makkelijker overheidsopdrachten op maat van hun kmo. Je kan je er gratis registreren en handige zoekprofielen opmaken, waardoor je dagelijks via mail updates ontvangt over overheidsopdrachten die interessant zijn voor jou als kmo.

Toegankelijker voor kmo’s

Van digitalisering over bedrijfsvriendelijke betalingsmodaliteiten, tot meer transparantie: de wetgeving rond overheidsopdrachten werd in 2022-2023 aangepast om beter te voldoen aan de noden van kmo’s. Daarnaast heeft de FOD Economie het federale charter “toegang van kmo’s” grondig herzien. Dat charter omvat in totaal 14 principes die kmo-vriendelijke overheidsopdrachten moeten bevorderen.

Tijdens deze legislatuur hebben we belangrijke stappen gezet om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te verbeteren. Maatregelen zijn genomen om betalingsvoorwaarden te verbeteren, zoals verplichte voorschotten en kortere betalingstermijnen. Daarnaast hebben we ons gericht op training en goede praktijken voor aanbestedende diensten door het charter voor toegang tot overheidsopdrachten voor kmo’s te actualiseren. De aanbestedingsprocedure is nu volledig gedigitaliseerd op alle overheidsniveaus, wat een uitdaging is voor de kleine ondernemingen. In die context is het doel van het nieuwe e-Procurementplatform om die ondernemingen te begeleiden om de uitdagingen van digitalisering aan te gaan. Dit opent een wereld vol mogelijkheden voor onze kmo’s, en we moedigen hen aan om die kansen te grijpen! Bezoek de website van de FOD Economie voor meer informatie!

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel