Blijf op de hoogte


Begrafenisondernemers duiden prijzen onduidelijk aan

De Economische Inspectie van de FOD Economie controleerde het afgelopen jaar 216 ondernemingen die actief zijn in de uitvaartsector. Maar liefst 70 % (155 ondernemingen) bleek in overtreding te zijn. In totaal werden bij hen 617 inbreuken vastgesteld. Het grootste deel van de inbreuken ging over de prijsaanduidingen (285), bestelbonnen (144) en de gegevens op de website of sociale media (90). Er werden 208 waarschuwingen en 12 pv’s opgesteld.

 In België sterven er jaarlijks meer dan 100.000 mensen. De uitvaartsector, met 961 ondernemingen, verzekert de nabestaanden van een waardig afscheid. De nabestaanden, die zich op dat moment vaak in een moeilijke emotionele toestand en dus in een kwetsbare positie bevinden, betalen daarvoor aanzienlijke sommen. Om te vermijden dat de sector misbruik maakt van die kwetsbare doelgroep, besliste de FOD Economie om een gericht onderzoek te starten naar begrafenisondernemers. De Economische Inspectie controleerde in totaal 216 ondernemingen. Er werden 617 inbreuken bij 155 ondernemingen vastgesteld. Dat wil zeggen dat 72 % van de gecontroleerde begrafenisondernemers in inbreuk was en daarbij gemiddeld 4 inbreuken beging. Er werden 208 waarschuwingen en 12 pv’s opgesteld.

Onvoldoende informatie over de prijzen en onvolledige bestelbonnen

131 ondernemingen begingen samen 285 inbreuken (46 % van het totaal aantal inbreuken) op het aanduiden van de prijs. Dat wil zeggen dat consumenten in bijna 61 % van de gevallen onvoldoende geïnformeerd werden over de prijs van de aangeboden goederen of diensten.

 

23 % van het totaal aantal vastgestelde inbreuken had te maken met de bestelbon. 49 van de 216 gecontroleerde ondernemingen bleken niet in orde op dat vlak. Het grootste deel van de inbreuken ging over de verplichte vermeldingen op een bestelbon (b.v. de handtekening van de verkoper ontbreekt, de datum en het volgnummer van de bestelbon worden niet vermeld …). Bij 4 % van de ondernemingen werd vastgesteld dat een bestelbon niet systematisch werd opgesteld wanneer een voorschot werd betaald.

3 op 4 ondernemingen wel in orde met regelgeving van KBO en website/sociale media

182 gecontroleerde ondernemingen beschikten over een website en/of een pagina op een sociaal netwerk. Bij 60 ondernemingen bevatten de website en/of hun sociale mediapagina’s niet alle verplichte informatie. Vooral de vermelding en de toegankelijkheid van het ondernemingsnummer bleek vaak een probleem. In totaal werden 90 inbreuken vastgesteld, goed voor 15 % van het totaal aantal inbreuken. Bij 73 % van de ondernemingen stemde de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ook effectief overeen met de feitelijke situatie. In totaal werden op die bepalingen 78 inbreuken vastgesteld, wat overeenkomt met 13 % van het totaal aantal inbreuken.

7 % ontving contante betalingen boven 3.000 euro

16 ondernemingen (7 % ) hebben contante betalingen aanvaard van meer dan 3.000 euro. De Economische Inspectie van de FOD Economie controleerde daarvoor 24.318 facturen, waarvan er 6.663 hoger waren dan 3.000 euro. Bij 34 facturen werd er een hoger bedrag dan 3.000 euro cash aanvaard. In totaal werd 56.739 euro ten onrechte in cash betaald (het gedeelte boven de 3.000 euro dat contant betaald werd) of gemiddeld 1.668,80 euro per factuur.

 De FOD Economie blijft de situatie opvolgen. Consumenten die inbreuken vaststellen kunnen dat steeds melden op ConsumerConnect.be. De Economische Inspectie van de FOD Economie analyseert de melding en kan beslissen om een onderzoek in te stellen en zo een einde te maken aan misleidende praktijken.

Lien Meurisse – Woordvoerster FOD Economie

Contactinformatie

Contact
Adres

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel